Informace o nás

Vážení přátelé,

od roku 1994 pořádáme pro Vás v Českém Těšíně pravidelné přednášky zejména z daňové oblasti, sociálního zabezpečení a pracovního práva. Přednášky pořádáme vždy během ledna a února. Termín je dán zejména "aktivitami" naší vlády, která ke konci roku se snaží dohnat to, co během roku nestihla...

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že vám přineseme informace, které nezbytně potřebujete ke své práci.   Váš Č.T. SERVIS


Kontakt

Přednášky a školení pro účetní a manažery. C.T.Servis, Ing. Barbara Sembol

Sídlo: Smilovice 242, 739 55
Korespondenční adresa: Třanovice 279, 739 53


+420 605 250 749